[Lista] Inspirujące cytaty chrześcijańskie

 • Post
  Błażej Piątek
  Błażej Piątek
  Opiekun
  @piatek-blazej
  Znacie to zdanie?

  Nie jest głupcem, który oddaje to, czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić.
  (He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose.)

  Napisał je misjonarz i męczennik, Jim Elliot, człowiek znany z misji chrześcijańskiej w Ekwadorze i tzw. Operacji Auca. Jego zdanie od jakiegoś czasu stanowi dla mnie ogromną inspirację dla chrześcijańskiego życia. Jest bardzo biblijne i choć nie pojawia się w Biblii to z niej wynika.

  Robiąc sobie króciutki research o Jimie, natrafiłem na podstronę z fotografiami ze zdjęciami z misji (z pięknym samolotem Piper PA-14 w buszu 🙂 ), skanem fragmentu dziennika z zapiskami oraz na kilka innych, mniej znanych cytatów (źródło: Today Jim Elliot Was Killed (1956) – The Scriptorium Daily). I to właśnie w ten sposób chciałbym rozpocząć wątek “Inspirujące cytaty chrześcijańskie”! 🙂

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 12 odpowiedzi wątku
 • Odpowiedzi
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej
   Z kolei Billy Graham stwierdził kiedyś:

   Nic nie jest stracone, gdy straciłeś bogactwo; coś jest stracone, gdy straciłeś zdrowie; wszystko jest stracone, gdy straciłeś charakter.

   Źródło i grafika: graciousquotes.com

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej

   When God calls you to something, He is not always calling you to succeed, He’s calling you to obey! The success of the calling is up to Him;the obedience is up to you.
   – David Wilkerson

   czyli:

   Kiedy Bóg wzywa cię do zrobienia czegoś, nie zawsze wzywa cię do odniesienia w tym sukcesu. Wzywa cię do posłuszeństwa! Sukces powołania pochodzi od Niego; posłuszeństwo – od ciebie.
   – David Wilkerson

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej
   Kolejny cytat, tym razem z Johna MacArthura:

   The true gospel is a call to self-denial. It is not a call to self-fulfillment.
   – John F. MacArthur

   Czyli:

   Prawdziwa Ewangelia jest wezwaniem do wyrzeczenia się siebie samego. Nie jest to wezwanie do samospełniania się.

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej
   John Piper. Kto zna? 🙂

   W KAŻDEJ sytuacji i w KAŻDEJ okoliczności w Twoim życiu, Bóg zawsze czyni tysiąc różnych rzeczy, których nie widzisz, i o których nie wiesz.
   – John Piper

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej

   How do you identify someone who needs encouragement? That person is breathing.
   – S. Truett Cathy

   Czyli:

   Jak rozpoznać kogoś kto potrzebuje pokrzepienia? Ten ktoś będzie oddychał.
   – S. Truett Cathy

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej
   David Wilkerson napisał, swoim kazaniu “Don’t waste tour afflictions” (“Nie zmarnuj swoich prześladowań”):

   You must remember that whatever you’re going through will pass. Recently, I read a passage in one of my journals, which I wrote while going through a great trial. Three months’ worth of entries all ended with the same phrase: “Oh, God, when will this nightmare end?” Then, finally, these words appeared across a page in huge letters: “IT’S OVER. HE HAS DELIVERED!”

   I can honestly say I have learned more in my afflictions than I ever did in good times. Prosperity doesn’t teach us; afflictions do (see Hebrews 12:3-8). I ask you again, how are you reacting to your afflictions? Are you wasting them, becoming a doubter and complainer? Or are you building up your faith, knowing that your God delivers?

   Czyli:

   Musisz pamiętać, że wszystko, przez co przechodzisz, minie. Niedawno przeczytałem fragment w jednym z moich dzienników, który napisałem podczas wielkiej próby. Wszystkie wpisy z trzech miesięcy kończyły się tym samym zwrotem: „O Boże, kiedy skończy się ten koszmar?” W końcu następujące słowa pojawiły się na stronie wielkimi literami: „TO KONIEC! ON WYBAWIŁ!”

   Mogę szczerze powiedzieć, że nauczyłem się więcej w moich utrapieniach niż kiedykolwiek w dobrych czasach. Dobrobyt nas nie uczy; cierpienia tak (zobacz Hebrajczyków 12:3-8). Jeszcze raz pytam, jak reagujesz na swoje utrapienia? Marnujesz je, wątpisz i narzekasz? Czy też budujesz swoją wiarę, wiedząc, że twój Bóg wybawia?

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej

    If you can’t fly, then run, If you can’t run, then walk, If you can’t walk, then crawl, but whatever you do, you have to keep moving forward.
   Martin Luther King Jr.

   Czyli:

   Jeśli nie możesz latać, to biegnij. Jeśli nie możesz biec, to chodź. Jeśli nie możesz chodzić, to czołgaj się, ale cokolwiek robisz, musisz iść do przodu.
   – Martin Luther King Jr.

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej

   You are the only Bible some unbelievers will ever read.
   – John MacArthur

   Czyli:

   Jesteś jedyną Biblią, jaką niektórzy niewierzący kiedykolwiek przeczytają.
   – John MacArthur

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej

   Faith does not eliminate questions. But faith knows where to take them.
   ― Elisabeth Elliot

   Wiara nie eliminuje pytań. Ale wiara wie, dokąd je zabrać.
   – Elisabeth Elliot,

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej

   One of the great uses of Twitter and Facebook will be to prove at the Last Day that prayerlessness was not from lack of time.
   ― John Piper

   Czyli:

   Jednym ze wspaniałych zastosowań Twittera i Facebooka będzie udowodnienie w Dniu Ostatecznym, że brak modlitwy nie wynikał z braku czasu.
   – John Piper

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej

   Ostatnio powiedziałem do Ducha Świętego tak: “Czytam o życiu uczniów, że mówiłeś do nich wyraźnie. Duchu Święty, jeżeli przemawiałeś do ludzi po ukrzyżowaniu Jezusa, to mów również do mnie”.

   “Ja chcę Dawidzie, jeżeli uznasz, że jestem z tobą osobiście.”

   Kiedy przygotowywałem to kazanie, to w moim sercu eksplodowała ta smutna prawda: My wierzymy, że Duch Święty został posłany na świat. Ale trudniej nam uwierzyć, że został On posłany do nas osobiście – abyśmy mogli powiedzieć: “On jest mój!”
   – David Wilkerson, You have a Comforter (z ang. “Masz Pocieszyciela”).

   📖 Pełen artykuł: https://swch.pl/autorzy/wilkerson/masz_pocieszyciela.html

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej

   If you obey God with your whole heart, you’ll usually scare off the folks who want you to obey them.

   ― Meg Moseley, When Sparrows Fall

   To znaczy:

   Jeśli będziesz posłuszny Bogu całym sercem, zazwyczaj odstraszysz ludzi, którzy chcą, abyś był posłuszny im.

   ― Meg Moseley, Kiedy spadają wróble

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
   Błażej Piątek
   Błażej Piątek
   Opiekun
   • Postów: 106
   @piatek-blazej

   Storms are not punishment for lack of obedience; oftentimes they are the result of obedience!

   ― David Jeremiah, What Are You Afraid Of?

   Czyli:

   Burze nie są karą za brak posłuszeństwa; często są one wynikiem posłuszeństwa!

   ― David Jeremiah, Czego się boisz?

   "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 12 odpowiedzi wątku
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.