Kto trafi do piekła?

Niezbawieni grzesznicy. Dla porównania: do Nieba trafią grzesznicy zbawieni przez Jezusa. W piekle znajdą się wszystkie osoby, które nie uznały ofiary Jezusa albo swojej grzeszności. Oznacza to, że oprócz odpowiedzialności za swoje grzechy każdy stojący na progu piekła grzesznik zostanie osądzony również za to czego nie zrobił wobec Jezusa Chrystusa – to znaczy nie przyjął Jego Samego jako jedynego ratunku.

Z powyższej kwestii powstaje również pytanie: czy wyznawcy nie-Chrystusowych religii trafią do piekła? Jeżeli przyjmą Jezusa – choćby i w ostatniej chwili swojego życia – to nie. Jeżeli jednak tacy ludzie pozostaną aż do chwili swojej śmierci w martwym systemie uczynków, wiary w cokolwiek/kogokolwiek poza Jezusem i jego Ewangelią – wtedy tak, zostaną osądzeni za swoje grzechy, natrafią na pytanie “czemu nie przyjęliście Jezusa?” i ostatecznie trafią do wiecznego piekła.

W trzecim rozdziale Ewangelii wg. św. Mateusza czytamy, że już Jan Chrzciciel zapowiadał nadchodzący gniew Boży i możliwość (konieczność!) nawrócenia się do Boga. Oto jak ujmuje to ewangelista:

W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni judzkiej:
Pokutujcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie.
To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
A ów Jan miał ubranie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wtedy przychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. I byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając swoje grzechy. A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne pokuty. A nie myślcie, że możecie sobie mówić: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godzien nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.Posłuchaj

– Mat. 3:1-12

Jezus wypowiada także bardzo poruszające słowa w Objawieniu wg. św. Jana:

Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków.
Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.

Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta.
Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo.
Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną.Posłuchaj

– Obj. 22:11-16

Czy to pomogło?
3