Czy piekło istnieje?

Tak. Piekło jest prawdziwym miejscem oddzielenia od Boga, które pojawia się w Biblii wielokrotnie. Piekło nie jest wymysłem człowieka, sposobem straszenia dzieci czy utrzymywania kontroli nad niepoprawnymi grzesznikami. Piekło nie jest też brakiem istnienia. Jest wiecznością spędzaną poza Bogiem, jedynym miejscem we Wszechświecie – po stworzeniu Nowego Nieba i Nowej Ziemi – w którym Bóg nie będzie obecny. To właśnie w piekle znajdą się wszyscy grzesznicy – poza tymi, którzy zawierzyli Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Królowi i Zbawicielowi. Znajdą się tam wszystkie osoby, które próbowały znaleźć “swój sposób”, wszyscy którzy liczyli na to, że “jakoś to będzie”, wszyscy którzy usprawiedliwiali się kosztem innych, zagłuszyli sumienie, oddalili myśl o sądzie, przeczekali poczucie winy i tak dalej.

Jezus mówi o piekle wielokrotnie. Spójrzmy co ma do powiedzenia na temat miejsca wiecznego oddzielenia od Boga.

Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.Posłuchaj

– Mat. 10:27-28

Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego.
A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego.
Posłuchaj

– Mat. 18:8-9

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnicie miary ojców waszych.
Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?
Oto dlatego Ja posyłam do Was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.
Posłuchaj

– Mat. 23:29-26

Z kolei w ostatniej księdze Biblii – Objawieniu św. Jana – czytamy między innymi takie proroctwo dotyczące piekła:

I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
I wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.Posłuchaj

– Obj. 20:11-15

Czy to pomogło?
3