Czy Jezus jest Bogiem?

Tak. Jezus jest Bogiem. Jest On jedną z trzech boskich osób Trójcy, jest “Bogiem w trzech Osobach” – obok Ducha Świętego i Boga Ojca. Jezus jest jednocześnie w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem.

Zajrzyjmy do Biblii. Sam Jezus wielokrotnie nazywa się Bogiem:

Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.
Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.
Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca, jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie.Posłuchaj

– Ew. Jana 14:6-11

I znowu po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu.
I zeszło się tak wielu, że drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.
A byli tak niektórzy z uczonych w Piśmie, ci siedzieli o rozważali w sercach swoich: Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?
A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec, paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi:
Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego.
I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.Posłuchaj

– Ew. Marka 2-1:12

Czy to pomogło?
43