Co to jest ekumenizm?

Ekumenizm jest ogólnoświatowym, duchowym nurtem głoszącym “wszyscy jesteśmy braćmi”. Żydzi, katolicy, muzułmanie, odrodzeni przez Ducha Świętego, buddyści, ateiści – niech połączy nas pokój, miłość i braterstwo. Brzmi to bardzo przyjemne, ale w rzeczywistości jest groźne, ponieważ stoi w całkowitej opozycji do nauczań Jezusa. W Biblii bowiem Jezus wskazuje na siebie samego – wyłącznie, bez wyjątków.

Spójrzmy na wypowiedzi Jezusa:

Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej ode mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.Posłuchaj

– Ew. Mat. 10:34-39

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.Posłuchaj

– Ew. Mat. 7:21-23

Czy to pomogło?
3