Wiara

Czy jesteście Świadkami Jehowy?

Nie. Organizacja Świadków Jehowy nie ma z nami nic wspólnego, podobnie doktryny “świadkowskiej” interpretacji Ewangelii są nam zupełnie obce. Wierzymy także, że doktryny ŚJ stoją w sprzeczności z prawdziwym, biblijnym nauczaniem i są nie do pogodzenia ze słowami Jezusa. Wierzymy, że każda osoba należąca do organizacji ŚJ potrzebuje odnaleźć prawdziwego Zbawiciela w osobie Jezusa Chrystusa…

Czym się różnicie od katolików?

Narodzeniem się na nowo. Biblia mówi, że niemożliwym jest osiągnięcie zbawienia bez narodzenia się z wody i z Ducha. Innymi słowy niemożliwym jest trafienie do wieczności z Jezusem bez otrzymania od Ducha Świętego nowego serca, nowego wnętrza, nowego, odnowionego ducha. Biblia nazywa to “narodzeniem się na nowo”. Problemem człowieka nie jest to, czy jest on katolikiem…