Piekło

Czy piekło istnieje?

Tak. Piekło jest prawdziwym miejscem oddzielenia od Boga, które pojawia się w Biblii wielokrotnie. Piekło nie jest wymysłem człowieka, sposobem straszenia dzieci czy utrzymywania kontroli nad niepoprawnymi grzesznikami. Piekło nie jest też brakiem istnienia. Jest wiecznością spędzaną poza Bogiem, jedynym miejscem we Wszechświecie – po stworzeniu Nowego Nieba i Nowej Ziemi – w którym Bóg…

Kto trafi do piekła?

Niezbawieni grzesznicy. Dla porównania: do Nieba trafią grzesznicy zbawieni przez Jezusa. W piekle znajdą się wszystkie osoby, które nie uznały ofiary Jezusa albo swojej grzeszności. Oznacza to, że oprócz odpowiedzialności za swoje grzechy każdy stojący na progu piekła grzesznik zostanie osądzony również za to czego nie zrobił wobec Jezusa Chrystusa – to znaczy nie przyjął…