Koronawirus

Czy koronawirus świadczy o nadchodzeniu końca?

Tak. Biblia nazywa tego typu wydarzenia “bólami porodowymi” Królestwa Bożego. Cała ziemia drży – tak jak jej mieszkańcy. Nigdy w historii świata nie mieliśmy do czynienia z taką ilością katastrof naturalnych, ekonomicznych, społecznych i… biologicznych. Nigdy na świecie nie żyło naraz tak wielu ludzi, a ziemia nigdy wcześniej nie była tak pełnym niepokoju i bólu…

Czy Bóg panuje nad koronawirusem?

Tak. Nie ma na świecie ani jednego atomu, który byłby poza kontrolą suwerennego i wszechmocnego Boga. Jeżeli Bóg nie byłby Wszechmocnym, jeśli jakiś wirus miałby większą siłę niż On sam wtedy Bóg nie byłby przecież prawdziwym Bogiem, prawda? Oznacza to oczywiście, że Bóg panuje także nad koronawirusem, jego rozprzestrzenianiem się i jego skutkami. Bóg mówi…

Czy pandemia jest przynagleniem do nawrócenia się?

Tak, absolutnie tak. Katastrofy naturalne, wojny, pandemie i ataki terrorystyczne mają jeden wspólny mianownik: przypominają człowiekowi, że nie ma wpływu na datę swojej śmierci. Ludzie stosunkowo szybko przechodzą do porządku dziennego nad wydarzeniami tak impulsywnymi jak atak terrorystyczny, choć jednorazowo napawa ich to strachem i drżeniem przed własnym grzechem i życiem bez pogodzenia się z…

Czy pandemia koronawirusa ma związek z końcem świata?

Tak. Jednak nie naszą rolą jest wyznaczanie dat końca świata czy powtórnego przyjścia Jezusa na Ziemię. Biblia wyraźnie przestrzega nas przed takimi praktykami. Podobnie każda próba wyznaczenia takiej daty zawsze kończyła się porażką i rozczarowaniem. Nie jest rolą człowieka, znać te daty. Rolą człowieka jest czuwanie i bycie gotowym na przyjście Jezusa. Sami uczniowie Jezusa…

Czy osoby chore na koronawirusa zgrzeszyły?

Tak jak wszyscy, jednak nie bardziej od innych. Istnieje w sercach ludzkich tendencja do przypisywania ukrytych grzechów ludziom, których spotkała nagła, niespodziewana tragedia. “Czy on zgrzeszył, bo zachorował na koronawirusa? Czy ona zgrzeszyła jeszcze bardziej, bo miała wypadek samochodowy?” Sam Jezus mówi o ludziach, których spotkało nagłe nieszczęście, mianowicie o zabitych przez Piłata i o…