Katolicyzm

Kim jest Maria?

Matką Jezusa, która poczęła Go z Ducha Świętego i widziała Jego okropną śmierć na krzyżu. Wyznawczynią Jezusa i siostrą w Panu dla innych chrześcijan. Człowiekiem zasługującym na szacunek. Nikim więcej. Czczenie Marii – pokornej Żydówki wybranej przez Boga, aby przyniosła na świat prawdziwego Zbawiciela w osobie Jezusa z Nazaretu – to chyba największy z licznych…

Kim jest papież?

Przywódcą katolików. Nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że papież jest namaszczonym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Takim pośrednikiem jest Jezus – i tylko On. – Jan. 14:6-7 – Jan. 15:1 – 1 Kor. 1:26-31

Czy istnieje czyściec?

Nie, absolutnie nie. Czyściec jest wymysłem człowieka. Biblia w żadnym miejscu, ani jeden raz nie podaje choćby sugestii, że istnieje coś takiego jak“miejsce drugiej szansy”. W Słowie Bożym nie tylko nie pada słowo “czyściec” w żadnej odmianie, ale także nie pada opis takiego miejsca. Więcej: Biblia wyraźnie przestrzega nas przed łudzeniem się, że mamy szansę…