Aborcja

A co z powiedzeniem “Moje ciało, moja sprawa”?

Skoro ciało kobiety ciałem kobiety, ciało dziecka ciałem dziecka.  Jeżeli każdy decyduje za siebie – dajmy dziecku zdecydować. Zostawiamy tu nawet fakt, że każde dziecko w łonie matki chce żyć, dąży do życia, jak każde stworzenie Boga. To Bóg sprawia cud narodzin, tych pierwszych i tych powtórnych, do zmartwychwstałego życia z Jezusem. Bóg decyduje o…

Czy aborcja jest zabójstwem?

Tak. Biblia mówi, że życie ludzkie jest własnością Boga. Oznacza to, że tylko On, jako Autor – ma prawo do decyzji odnośnie jego trwania: od rozpoczęcia do zakończenia. Akt przerwania życia ludzkiego przez innego człowieka nazywany jest morderstwem lub zabójstwem, nie tylko przez Biblię, ale w ogóle. Zwróćmy uwagę, że nawet ludzkie prawo rozróżnia zabójstwo…

Czy aborcja jest grzechem?

Tak, jest bowiem zabójstwem. Ponieważ nie możemy mieć stuprocentowej pewności kiedy rozpoczyna się życie – a raczej z opisu życiodajnych sił Boga możemy wnioskować, że życie jest życiem od momentu poczęcia – musimy przyjąć, że kończenie życia “płodu” może być zakończeniem życia człowieka przez innego człowieka – czyli morderstwem. Biblia nigdzie nie mówi o aborcji…

Czy Jezus mi wybaczy?

To zależy. Jezus istotnie powiedział słowa, które dają nadzieję. Brzmią one: – Jan. 6:37 Słowa te jednak nie oznaczają, że Jezus wybaczy każdemu. Słowa te oznaczają, że Jezus widzi, czy ktoś przychodzi do Niego szczerze. Właściwe pytanie brzmi: Czy kiedy przychodzisz do Jezusa naprawdę czujesz ciężar swojego grzechu? Czy zaczynasz zdawać sobie sprawę jak wielka…