FAQ

Czy koronawirus świadczy o nadchodzeniu końca?

Tak. Biblia nazywa tego typu wydarzenia “bólami porodowymi” Królestwa Bożego. Cała ziemia drży – tak jak jej mieszkańcy. Nigdy w historii świata nie mieliśmy do czynienia z taką ilością katastrof naturalnych, ekonomicznych, społecznych i… biologicznych. Nigdy na świecie nie żyło naraz tak wielu ludzi, a ziemia nigdy wcześniej nie była tak pełnym niepokoju i bólu…

Czy Bóg panuje nad koronawirusem?

Tak. Nie ma na świecie ani jednego atomu, który byłby poza kontrolą suwerennego i wszechmocnego Boga. Jeżeli Bóg nie byłby Wszechmocnym, jeśli jakiś wirus miałby większą siłę niż On sam wtedy Bóg nie byłby przecież prawdziwym Bogiem, prawda? Oznacza to oczywiście, że Bóg panuje także nad koronawirusem, jego rozprzestrzenianiem się i jego skutkami. Bóg mówi…

Kim jest Maria?

Matką Jezusa, która poczęła Go z Ducha Świętego i widziała Jego okropną śmierć na krzyżu. Wyznawczynią Jezusa i siostrą w Panu dla innych chrześcijan. Człowiekiem zasługującym na szacunek. Nikim więcej. Czczenie Marii – pokornej Żydówki wybranej przez Boga, aby przyniosła na świat prawdziwego Zbawiciela w osobie Jezusa z Nazaretu – to chyba największy z licznych…

Kim jest papież?

Przywódcą katolików. Nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że papież jest namaszczonym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Takim pośrednikiem jest Jezus – i tylko On. – Jan. 14:6-7 – Jan. 15:1 – 1 Kor. 1:26-31

Czego Jezus dokonał na krzyżu?

Jezus dał się zabić w potwornych męczarniach i poniżeniu za Twój grzech. Zgodził się dobrowolnie, aby cały sprawiedliwy gniew Boży, na który zasługujesz przez swoje obrzydliwe grzechy, spadł na Niego, zamiast na Ciebie. To właśnie jest Ewangelia i nie ma żadnego innego sposobu na uniknięcie słusznego potępienia, niż wyznanie, że tylko ofiara Jezusa jest w…

Czy istnieje czyściec?

Nie, absolutnie nie. Czyściec jest wymysłem człowieka. Biblia w żadnym miejscu, ani jeden raz nie podaje choćby sugestii, że istnieje coś takiego jak“miejsce drugiej szansy”. W Słowie Bożym nie tylko nie pada słowo “czyściec” w żadnej odmianie, ale także nie pada opis takiego miejsca. Więcej: Biblia wyraźnie przestrzega nas przed łudzeniem się, że mamy szansę…

Czy pandemia jest przynagleniem do nawrócenia się?

Tak, absolutnie tak. Katastrofy naturalne, wojny, pandemie i ataki terrorystyczne mają jeden wspólny mianownik: przypominają człowiekowi, że nie ma wpływu na datę swojej śmierci. Ludzie stosunkowo szybko przechodzą do porządku dziennego nad wydarzeniami tak impulsywnymi jak atak terrorystyczny, choć jednorazowo napawa ich to strachem i drżeniem przed własnym grzechem i życiem bez pogodzenia się z…

Czy pandemia koronawirusa ma związek z końcem świata?

Tak. Jednak nie naszą rolą jest wyznaczanie dat końca świata czy powtórnego przyjścia Jezusa na Ziemię. Biblia wyraźnie przestrzega nas przed takimi praktykami. Podobnie każda próba wyznaczenia takiej daty zawsze kończyła się porażką i rozczarowaniem. Nie jest rolą człowieka, znać te daty. Rolą człowieka jest czuwanie i bycie gotowym na przyjście Jezusa. Sami uczniowie Jezusa…

Czy osoby chore na koronawirusa zgrzeszyły?

Tak jak wszyscy, jednak nie bardziej od innych. Istnieje w sercach ludzkich tendencja do przypisywania ukrytych grzechów ludziom, których spotkała nagła, niespodziewana tragedia. “Czy on zgrzeszył, bo zachorował na koronawirusa? Czy ona zgrzeszyła jeszcze bardziej, bo miała wypadek samochodowy?” Sam Jezus mówi o ludziach, których spotkało nagłe nieszczęście, mianowicie o zabitych przez Piłata i o…

Czy jesteście Świadkami Jehowy?

Nie. Organizacja Świadków Jehowy nie ma z nami nic wspólnego, podobnie doktryny “świadkowskiej” interpretacji Ewangelii są nam zupełnie obce. Wierzymy także, że doktryny ŚJ stoją w sprzeczności z prawdziwym, biblijnym nauczaniem i są nie do pogodzenia ze słowami Jezusa. Wierzymy, że każda osoba należąca do organizacji ŚJ potrzebuje odnaleźć prawdziwego Zbawiciela w osobie Jezusa Chrystusa…

  • 1
  • 2